W dniu 5 października 2018 roku w Lublińcu odbyła się uroczystość z okazji Święta Jednostki Wojskowej Komandosów. Wziął w niej udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas uroczystości Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymała medal Pro Patria. Ceremonii wręczenia wspomnianego medalu dokonał Jan Józef Kasprzyk.

 

To ogromny zaszczyt móc uhonorować medalem Pro Patria tę elitarną jednostkę. Jednostkę Wojskową Komandosów. Zaszczyt tym większy, że medal ten przyznany decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, został Państwu przyznany na wniosek Kombatantów, na wniosek Weteranów Walk o Niepodległość, którzy widzą w Was swoich następców. Godnych i wspaniałych kontynuatorów wielkich polskich tradycji orężnych.

 

Przed kilkoma dniami, Jednostka Wojskowa Komandosów, otrzymała wyróżnienie w konkursie WAWA Bohaterom. Podczas tej wspaniałej uroczystości w Łazienkach Królewskich w Warszawie padły niezwykle wzruszające i przejmujące słowa, skierowane do obecnych przez przedstawiciela Jednostki, który to wyróżnienie odbierał:

 

Służba dla Weteranów nie jest traktowana przez Nas, żołnierzy Jednostki jako forma pomocy dla osób starszych, seniorów. Jest elementem Naszego życia, Naszej służby, służby Rzeczpospolitej.

 

Szef UdSKiOR podziękował za tak szlachetną postawę, również w imieniu Weteranów Walk za Niepodległość.

 

Dzięki temu tradycja niepodległościowa trwa. Następujące po sobie pokolenia połączone są jedną ideą: ideą Służby Niepodległej Rzeczypospolitej.

 

Minister podkreślił, że jesteśmy w roku szczególnym, gdyż jest to rok 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też by podkreślić wagę tego jakże ważnego dla naszej Ojczyzny wydarzenia, przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego:

 

Rzeczą żołnierza jest być dla ojczyzny jak piorun co błyska, ale kiedy trzeba, uderza.

 

Na uroczystościach obecny był również Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak.

 

Po zakończeniu uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Ministrem Obrony Narodowej oraz Dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, złożył wieniec przed obeliskiem poświęconym poległym żołnierzom Jednostki Wojskowej Komandosów.

 

Formowanie Jednostki Wojskowej Komandosów rozpoczęto 8 października1993 roku na bazie 1 Batalionu Szturmowego. Pierwszym dowódcą został  płk dypl. Zbigniew Kwintal. Jednostka była przeznaczona do prowadzenia działań specjalnych m in.: rozpoznanie specjalne, działania niekonwencjonalne, akcje bezpośrednie, wsparcie militarne. W 1995 Decyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymał wyróżniającą nazwę „Komandosów”. W tym samym roku jednostka otrzymała sztandar wojskowy, ufundowany przez społeczeństwo ziemi lublinieckiej. Żołnierze jednostki brali udział w operacjach wojskowych Polskiego Kontyngentu Wojskowego na terenie państw: Afganistan, Czad, Irak, Kongo, Macedonia, Pakistan, Syria. W 2007 pułk wszedł w struktury nowego rodzaju wojsk – Wojsk Specjalnych. 1 października 2011 po przekształceniach strukturalnych oddział rozpoczął wykonywanie zadań jako Jednostka Wojskowa Komandosów.