11 września 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego odbyło się otwarcie wystawy "Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918-1939”, w którym udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Uroczystość rozpoczęto od wystąpienia Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego dr. Adama Buławy, po którym głos zabrał kurator wystawy. Oprawę artystyczną zapewnił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

 

Koncepcją powstania ekspozycji było ogromne zainteresowanie społeczeństwa okresem walki o niepodległość i armią II RP, która stawiła czoła wspólnej agresji III Rzeczy i Związku Sowieckiego we wrześniu 1939 r.

 

Wśród 1200 przedmiotów ekspozycji znajdują się mundury, ordery, odznaki, sztandary, sprzęt wojskowy oraz broń. Warto podkreślić, że do najcenniejszych należą w szczególności: czapka-maciejówka marszałka Józefa Piłsudskiego, płaszcz dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii gen. Zygmunta Piaseckiego, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militarii ze śladami krwi dowódcy 21. Dywizji Piechoty Górskiej gen. Józefa Kustronia, poległego 16 września 1939 r. oraz sztandary 26. i 65. pułków piechoty.

 

Wystawa objęta jest patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.