Przy Pomniku Barykada Września w Warszawie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd obrońcom miasta walczącym z niemieckimi czołgami w 1939 roku.

 

Uroczystość rozpoczęto od zapalenia znicza pamięci przez przedstawiciela środowisk kombatanckich.

 

Zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość Polski Szef UdSKiOR wręczył Medale „Pro Patria”. Uhonorowana została 16. Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, a także Pani Zofia Pogodzińska i Pani Bożena Stawarz.

 

Minister Jan Józef Kasprzyk podczas okolicznościowego wystąpienia w 79. rocznicę obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku podkreślił, że broniący Warszawy żołnierze nie wahali się podejmować walki, ponieważ wychowani byli w II Rzeczypospolitej, która odrodziła się jako wolne państwo przed 100-laty. Wychowani byli w kulcie niepodległości. Wychowani byli przez swoich rodziców i dziadków w kulcie słowa niepodległość. Byli jej wierni i wierzyli głęboko w to, że niepodległość jest najpiękniejszym darem, jaki może być dany narodom i państwom. I dlatego stawili tutaj opór przeważającym siłom wroga.

 

Kiedy obrona Warszawy dłużej trwać nie mogła, kiedy Warszawa zmieniała się w stos gruzu, kiedy Warszawa by chronić ludność cywilną kapitulowała, to ci Żołnierze Niepodległości nie złożyli broni. Byli wierni maksymie Marszałka Józefa Piłsudskiego Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo.

 

Szef UdSKiOR przypomniał także, że jeszcze w trakcie walk w Warszawie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych marszałek Edward Śmigły-Rydz wydał rozkaz o kontynuacji oporu poprzez stworzenie Polskiego Podziemnego Państwa.

 

 

Wcześniej głos zabrali także Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz oraz Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie płk Józef Koleśnicki.

 

Uroczystość zakończyły Apel Pamięci z salwą honorową oraz ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów.

 

Pomnik Barykada Września wybudowany został według projektu prof. Juliana Pałki i odsłonięty w 40. rocznicę rozpoczęcia walk obronnych na przedmieściach Warszawy. Monument umiejscowiony jest na południe od skrzyżowania ul. Grójeckiej z ulicami Stefana Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r., na wprost wylotu ul. Opaczewskiej.

 

Pomnik odsłonięto dokładnie w miejscu, gdzie od 8 do 27 września 1939 roku znajdowała się barykada uformowana przez mieszkańców Ochoty. Przez prawie trzy tygodnie żołnierze Wojska Polskiego dzielenie stawiali czoła pancernym zagonom armii niemieckiej, która chciała zdobyć stolicę Polski z marszu. Warszawiacy na to nie pozwolili.