8 września 2018 r. przy Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji XXXIII Ogólnopolskiego Zlotu "Synów Pułku" z udziałem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

 

Jestem Państwu ogromnie wdzięczny za to, co zrobiliście Państwo podczas II wojny światowej, ale też za to, że tak aktywnie chcecie spotykać się z młodymi ludźmi. Chcecie opowiadać im swoją historię – tak bardzo tragiczną i przejmującą. Historię, która uczy nas jednego – bez poświęcenia i ofiary nie ma wolnej Polski – zwrócił się do uczestników Zlotu Szef UdSKiOR.

 

Minister Jan Józef Kasprzyk otrzymał od organizatorów pamiątkowy medal oraz odznakę „Synów Pułku”.

 

Uroczystość zakończyła się ceremonią złożenia kwiatów.

 

Pojęcie synów pułku pojawiło się w okresie wojen napoleońskich. Dotyczyło dzieci, najczęściej sierot po towarzyszach broni, przygarniętych przez oddziały wojskowe. Dzieci pełniły zwykle funkcje chłopców na posyłki, doboszów lub łączników. Rzadko zdarzało się im przystępować do walki z bronią w ręku. W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej poszczególne pułki również adoptowały sieroty, zapewniając im mieszkanie i często wspólnie finansując kształcenie. Podczas II wojny światowej jednostki polskie powstałe w ZSRR przygarniały często nieletnich rodaków, pozbawionych w zawierusze wojennej opieki. Z synów pułków rekrutowali się w dużej mierze uczniowie Junackiej Szkoły Kadetów powstałej w Palestynie przy Armii gen. Władysława Andersa.