7 września 2018 r. w Kielcach odbyły się świętokrzyskie wojewódzkie obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP zorganizowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Wziął w nich udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Przed głównymi obchodami w Domu Harcerza im. Natalii Machałowej, Szef UdSKiOR wraz z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek złożyli kwiaty przy Pomniku Katyńskim na kieleckim Cmentarzu Partyzanckim oraz przed tablicą upamięniającą cywilne i wojskowe ofiary niemieckich bombardowań Kielc 4 i 5 września 1939 roku. Następnie w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski odbyła się uroczysta Msza św., w której wzięli udział również licznie zgromadzeni Weterani Walk o Niepodległość RP.

 

Jestem pod ogromnym wrażeniem i dziękuję za to, że to spotkanie odbywa się właśnie tu, w Domu Harcerza – z udziałem młodego pokolenia. To oznacza, że możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Pokolenie II Rzeczypospolitej, pokolenie Weteranów Walk o Niepodległość wypełniło swój obowiązek wobec Ojczyzny najpiękniej, ja można to było sobie wyobrazić. Za to jesteśmy Wam, czcigodni Weterani, dozgonnie wdzięczni  mówił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas głównej uroczystości kieleckich obchodów.

 

Byliście wychowani na tradycji Powstania Styczniowego. Tego wielkiego zrywu, który tu, na Ziemi Świętokrzyskiej, miał przede wszystkim miejsce. W związku z tym, kiedy 79 lat temu narodowosocjalistyczna niemiecka III Rzesza i bolszewicka Rosja najechały Polskę, Wy nie zadawaliście sobie pytań czy należy walczyć o przywrócenie Polsce niezależności i suwerenności. Dlatego, że Wasi dziadowie i ojcowie takich pytań też nie zadawali. Wychowani byliście w ogromnym kulcie niepodległości kontynuował Minister Kasprzyk.

 

W 1945 roku, kiedy brunatną okupację niemiecką zastąpiła okupacja czerwona, Wy też nie zadawaliście sobie pytań, czy warto dalej walczyć. Walczyliście o to, by Polska mogła należeć do grona państw suwerennych i wielkich. I Wasze marzenie, okupione łzami, cierpieniem, krwią, śmiercią koleżanek i kolegów, spełniło się – Polska jest niepodległa. Polska odbudowuje swoją wielkość i świetność. I Polska chce wychować młode pokolenie w duchu tych wartości, które było udziałem Waszego pokolenia. Ale w tym dziele prosimy Was bardzo o pomoc i wsparcie. Bo Wy jesteście najlepszymi wychowawcami młodych pokoleń. Nikt tak jak Wy nie ma prawa opowiadać młodym ludziom, że niepodległość jest najpiękniejsza i trzeba jej służyć. Wy zdaliście egzamin z tych słów swoją postawą i czynem. Swoim cierpieniem. Jesteście wychowawcami narodu. Bądźcie z nami jak najdłużej! A młode pokolenie, które już odnalazło w Was swój kodeks wartości, źródło siły, poniesie Niepodległą w następne pokolenia. Poniesie wolną, dumną Polskę w przyszłość. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Że pomagacie nam w tym wielkim dziele odbudowy ducha narodu. (…) Bez odbudowy tego ducha nie pójdziemy do przodu. Musimy tego ducha odbudowywać. Historia nie zamknęła się i nie skończyła – historia trwa. I Wasze idee poniesie to młode pokolenie wolnych, dumnych Polaków – zakończył Szef UdSKiOR.

 

 

W trakcie uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami „Pro Patria” oraz „Pro Bono Poloniae” osoby zasłużone w upamiętnianiu walk o niepodległość RP, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz popularyzacji tradycji niepodległościowych. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek uhonorowała Ministra Kasprzyka pamiątkowym medalem wybitym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o numerze 001. Uroczystość zwieńczył występ artystyczny przygotowany przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego.