6 czerwca Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystości z okazji 75. rocznicy utworzenia 2. Korpusu Polskiego, która odbyła się w LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni Władysława Andersa. W uroczystościach uczestniczyli także: prezes Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino Maria Szczepaniec; prezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski; prezes Fundacji Pamięci Armii Krajowej "Kresy RP" Artur Kondrat; członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy"; poczty sztandarowe i młodzież szkolna.

 

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego przeszli prawdziwe piekło na ziemi, a jego przywódca gen. Władysław Anders jak biblijny Mojżesz wyprowadzał Polaków z domu niewoli, (...) wyprowadzał armię cieni ludzi, którzy poprzez kilkuletnią niewolę sowiecką nieodarci zostali z godności i honoru; dlatego w tak krótkim czasie na Bliskim Wschodzie, z tych zastępów ludzkich cieni, udało się stworzyć armię herosów, tych którzy święcili triumfy i zwycięstwa na Półwyspie Apenińskim, a wieść o ich sukcesach, zwycięstwach, triumfach od Monte Cassino, przez Bolonię, Anconę, obiegała lotem błyskawicy cały świat. Z armii cieni powstała armia zwycięzców, ludzi wierzących bardzo głęboko w słuszność sprawy, o którą walczy. Ludzi dumnych, pełnych honoru i dlatego 2. Korpus nie ma w dziejach ani Rzeczpospolitej ani Europy ani świata jakiegokolwiek odpowiednika. Żołnierze, którzy są wśród nas wiedzą o tym najlepiej  zaznaczył minister Jan Józef Kasprzyk.

 

Nie udało się wrogom Rzeczpospolitej zburzyć w nich poczucia godności, dumy i miłości do ojczyzny, dlatego zwyciężali. Nie doszli w 1945 r. do wolnej ojczyny, nie doszli bo w wyniku dyktatów jałtańskich, Polska znalazła się w strefie wpływów bloku sowieckiego (...) Wiarą, dumą i honorem potrafili zarazić następne pokolenia, które w latach 70. i 80. tak mocno przeciwstawiły się komunizmowi – podkreślił szef UdSKiOR.

 

Szef UdSKiOR przypomniał młodzieży, że ma przed sobą bohaterów wolności, od których każdy z nas musi się uczyć dumy godności i wiary w Polskę.

Macie na wyciągnięcie swojej ręki bohaterów, których nic nie złamało – powiedział.

 

W czasie spotkania odbył się także program artystyczny. Następnie uczestnicy obejrzeli wywiad z Antonim Łapińskim, uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino.

 

2. Korpus Polski został utworzony 21 lipca 1943 r. na podstawie decyzji Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Początkowo był formowany w Iraku, potem w Palestynie a następnie w Egipcie. W skład Korpusu wchodziły m.in. 3. Dyw. Strzelców Karpackich, 5. Kresowa Dyw. Piechoty, 2. samodzielna brygada pancerna, 2. armijna grupa artylerii. Pomiędzy grudniem 1943 r. a kwietniem 1944 r. został przetransportowany do Włoch, wszedł w skład 8. armii brytyjskiej. Walczył nad rzeką Sangro, następnie na linii Gustawa, zdobywając Monte Cassino, później na linii Hitlera, zajmując Piedimonte San Germano. Korpus prowadził działania pościgowe na Wybrzeżu Morza Adriatyckiego, wyzwolił Ankonę, przełamał linię Gotów, walczył w Apeninach. Udział w kampanii włoskiej zakończył 21 kwietnia 1945 r. zdobyciem Bolonii. Korpus został rozwiązany w 1947 roku.