9 kwietnia Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk złożył kwiaty na grobach ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

 

W Świątyni Opatrzności Bożej złożył wieńce przed grobami ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, kapelana warszawskiej Rodziny Katyńskiej ks. Zdzisława Króla i kapelana Federacji Rodzin Katyńskich ks. Andrzeja Kwaśnika.

 

W Kaplicy Lotników w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez ks. ppłk. Mariusza Tołwińskiego, Szef UdSKiOR złożył wieniec przed grobem katolickiego biskupa polowego WP bp. gen. dyw. Tadeusza Płoskiego.

 

Minister Kasprzyk udał się również na Stare Powązki, gdzie złożył wieńce na grobach byłego Prezesa Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Tadeusza Lutoborskiego oraz aktora Janusza Zakrzeńskiego. Natomiast na Powązkach Wojskowych złożył wieńce na grobach Kierownika UdSKiOR Janusza Krupskiego, Prezesa ŚZŻAK Czesława Cywińskiego, Prezesa NBP Sławomira Skrzypka, Prezesa Komitetu Katyńskiego Stefana Melaka, Kanclerza Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanisława Nałęcz-Komornickiego oraz Sekretarza Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk. Zbigniewa Dębskiego.