Informujemy, że na mocy zarządzenia nr 142/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wojewoda opolski Adrian Czubak powołał Opolską Wojewódzką Radę Kombatancką.

 

W skład Rady weszli:

1. Wanda Nowak

2. Irena Chamielec

3. Walenty Oliwa

4. Juliusz Maria Krawacki

5. Janina Ziemnik

6. Józef Duda

7. Mirosław Żarczyński

8. Henryk Kosidło

9. Halina Mazur