Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystości wręczenia w dniu Święta Niepodległości odznaczeń państwowych przez prezydenta Andrzeja Dudę. W trakcie obchodów 11 listopada na Placu Piłsudskiego złożył wieniec i oddał hołd przez Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

W uroczystościach wzięli również udział m.in: premier Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha oraz szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

 

Order Orła Białego otrzymali ks. Bernard Czernecki - opiekun i obrońca strajkujących i represjonowanych górników z Jastrzębia-Zdroju, kapelan górniczej i śląsko-dąbrowskiej Solidarności; Franciszek Pieczka - aktor, odtwórca ról w filmach „Żywot Mateusza” i „Austeria”, niezapomniany Gustlik z serialu „Czterej pancerni i pies” oraz Andrzej Pityński - autor rzeźb monumentalnych o tematyce patriotycznej i martyrologicznej.

 

We wszystkich wymiarach państwa działalności, czy to służby wojskowej, czy działalności duchownej, politycznej, naukowej, sportowej, publicystycznej, artystycznej, czy każdej innej, w każdym przypadku, było i jest budowanie takiej właśnie Rzeczpospolitej: wolnej, niepodległej, suwerennej, dumnej, pięknej - mówił Andrzej Duda.

 

Prezydent zaznaczył, że Polska, jako byt polityczny, istnieje prawie nieprzerwanie od 11 listopada 1918 r., choć nie zawsze też ta Polska była suwerenna, są tutaj wśród państwa na sali także ci, którzy otrzymali dzisiaj te odznaczenia za walkę o suwerenną, prawdziwie w pełni wolną Polskę, która będzie mogła sama o sobie stanowić.

 

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył też inne odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju teologii i filozofii, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w pracy literackiej i publicystycznej odznaczony został teolog, pisarz, publicysta o. Jacek Salij, a także w uznaniu wybitnych zasług dla transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej odznaczony został działacz opozycji demokratycznej, wieloletni wykładowca akademicki nauk wojskowych Romuald Szeremietiew.

 

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian ustrojowych w Polsce, za niezłomność w dążeniu do demokratyzacji życia publicznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony został działacz opozycji w okresie Polski Ludowej jeden ze współtwórców śląskiej „Solidarności” Andrzej Rozpłochowski.

 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej odznaczony został działacz NSZZ „Solidarność” w czasach Polski Ludowej, dziennikarz, publicysta Jerzy Jachowicz, a także za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej lekkoatleta, dziewięciokrotny rekordzista Polski, dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski.

 

Ponadto Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną odznaczony został żołnierz Szarych Szeregów, członek organizacji niepodległościowej „Wolna Młodzież”, więzień polityczny od lipca 1953 do maja 1955, Prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów Ryszard Matrzak.

 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i popularyzowaniu polskiej myśli naukowej w świecie, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej odznaczona została profesor nauk fizycznych, w latach 2012–2015 przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN Grażyna Bąk-Zalewska.

 

Ponadto odznaczenie to otrzymali: za wybitne zasługi w pielęgnowaniu i przywracaniu tradycji znaków narodowych heraldyk, członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Jeziorowski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce działacz NSZZ „Solidarność”, w okresie stanu wojennego skazany na 3 lata więzienia Witold Marczuk, a także za wybitne zasługi dla obronności kraju Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszek Surawski.

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla obronności kraju były Szef Sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum gen. broni Janusz Adamczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika, rektor Wojskowej Akademii Technicznej płk Tadeusz Szczurek.

 

Za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej odznaczony został wokalista, muzyk i kompozytor Stan Borys, a za wybitne zasługi na rzecz budowania więzi społecznych i międzypokoleniowych w pracy dziennikarskiej i duszpasterskiej redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” ksiądz prałat Henryk Zieliński.

 

Za zasługi dla obronności kraju Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Kazimierz Bednorz, gen. bryg. Robert Głąb, płk Wojciech Ozga, kmdr Krzysztof Zdonek; Srebrnym Krzyżem Zasługi: płk Karol Dymanowski, płk Szymon Koziatek, płk Mieczysław Melec, płk Dariusz Parylak, płk Jacek Pszczoła, płk Dariusz Ryczkowski i płk Jan Rydz.