12 kwietnia 2019 r. na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się współorganizowane przez nasz Urząd obchody 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP – najstarszej polskiej organizacji kombatanckiej i jednej z najstarszych tego typu organizacji na świecie. Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległo nad obchodami jubileuszu Związku objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku w godz. 12.00 – 13.00 Punkt Informacyjny Urzędu będzie nieczynny z uwagi na spotkanie Wielkanocne pracowników Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Szefem Urzędu.

11 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyły się organizowane przez nasz Urząd obchody 74. rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego Oberlangen przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka.

11 kwietnia 2019 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, kombatanci, żołnierze i przedstawiciele instytucji państwowych.

10 kwietnia 2019 r. przed siedzibą Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie znajduje się tablica memoratywna poświęcona Januszowi Krupskiemu, odbyła się uroczystość upamiętniającą Kierownika UdSKiOR w latach 2006-2010, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 

10 kwietnia 2019 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Warszawa. Wydarzenie miało tym bardziej wyjątkowy charakter, że odbyło się w odnowionej siedzibie środowiska, w historycznym budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Wojewody Mazowieckiego i Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, a także dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


9 kwietnia 2019 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odwiedził miejsca wiecznego spoczynku osób zasłużonych i związanych z naszym Urzędem, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

6 kwietnia 2019 roku w Sandomierzu odbyły się uroczystości wieńczące jubileuszowy XV Marsz Szlakiem Puławiaków-Powstańców Styczniowych upamiętniający insurekcję sprzed 156 laty. Uczestnicy Marszu przemierzyli 20-kilometrową trasę Słupcza-Dwikozy-Sandomierz, odwiedzając po drodze wszystkie miejsca, gdzie walczyli i pochowani są bohaterowie wydarzeń sprzed półtora wieku  – w Słupczy, na cmentarzu w Górach Wysokich oraz w Dwikozach.

5 kwietnia 2019 r. na krakowskim Cmentarzu Rakowickim odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. płk. Stanisława Dąbrowy-Kostki.