W piątek, 17 stycznia br., w historycznym gmachu PAST-y w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe środowiska Weteranów z Koła Krajowego „Opocznik” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w którym udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Nagrodę „Benemerenti” przyznano w tym roku czterem instytucjom: Dowództwu Garnizonu Warszawa, Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa. W uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w sobotę, 11 stycznia br., w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Młodociani więźniowie polityczni okresu stalinowskiego – „Jaworzniacy” spotkali się w sobotę, 11 stycznia 2020 r., w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie na tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem i śpiewaniu kolęd. Wśród zaproszonych gości znalazł się także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i burmistrz dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja.

Kombatanci, sybiracy i działacze opozycji antykomunistycznej ziemi lubuskiej podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia w czwartek, 9 stycznia br., w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Szczególnie zasłużonych spośród nich Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami „Pro Patria”.

We wtorek, 7 stycznia br., w Wojewódzkim Urzędzie Lubelskim w Lublinie odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe ze środowiskiem kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej, w którym udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

W związku z dużym zainteresowaniem Programem leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spraw począwszy od 2016 roku, Szef Urzędu podjął decyzję o jego kontynuacji w 2020 roku, a także o wprowadzeniu analogicznego Programu leczenia uzdrowiskowego dla środowiska kombatanckiego, tj.: dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył zdrowiem, siłami i wszelkimi łaskami potrzebnymi w pracy i służbie Rzeczypospolitej. Obyśmy zapatrzeni w dziedzictwo minionych pokoleń nigdy nie utracili wiary, nadziei i miłości do Boga, Ojczyzny i bliźnich.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jan Józef Kasprzyk

 

W sobotę, 21 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza „Rączego”, żołnierza Armii Krajowej, skazanego przez komunistyczne władze na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, jednego z ostatnich kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Weterani walk o niepodległość RP, Sybiracy, ofiary represji wojennych i powojennych oraz żołnierze II konspiracji przybyli wczoraj, 19 grudnia br., do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, by wziąć udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W przedświątecznej atmosferze odbyło się w czwartek, 19 grudnia 2019 r., w Auli Wojskowego Instytutu Medycznego spotkanie opłatkowe pracowników i przyjaciół szpitala przy ul. Szaserów, w którym udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.