Msza święta w kościele pw. św. Wita w Mełgwi rozpoczęła 9 czerwca 2016 roku XXVI Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, w którym wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Po mszy złożono kwiaty przy pomniku „Poległych Polaków” na pobliskim cmentarzu. Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” Jadwigę Bednarską, Danutę Strzelecką i Zygmunta Gołębia.

W uroczystości uhonorowania opozycjonistów Orderami Odrodzenia Polski, która odbyła się 8 czerwca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów I Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W częstochowskiej siedzibie Wojskowej Komisji Uzupełnień 7 czerwca br. p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w spotkaniu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych okręgu Częstochowa. Spotkanie było poświęcone 1050. rocznicy Chrztu Polski. Po referacie wprowadzającym w tematykę uroczystości nastąpiła ceremonia wręczenia Medali „Pro Patria”. Najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostali uhonorowani: Krzysztof Ciupis, Piotr Janik, Stanisław Kania, Henryk Krawczyk, Jędrzej Moderski, Jerzy Ogłaza, Dariusz Tokarski, Antoni Wiśniewski, Włodzimierz Wróbel oraz Bonifacy Zych.

Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 652), dzięki której osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, została opublikowana 12 maja 2016 roku.

W uroczystym powołaniu mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych wzięli udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk. Zgodnie z ustawą zadaniem rady jest przede wszystkim opiniowanie przekazywanych przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o przyznanie statusu i uprawnień działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

Niech on będzie zawsze wśród tych najlepszych, którzy nie dali się złamać – powiedziała matka Emila Barchańskiego – 17-letniego działacza opozycji antykomunistycznej zamordowanego przez SB – odbierając ze swoim mężem z rąk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medal „Pro Patria”. Uczeń stołecznego XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja zginął 3 czerwca 1982 roku – dzisiaj kończyłby 51 lat. Tego dnia Szef Urzędu wspólnie z rodzicami młodego działacza, w asyście honorowej Wojska Polskiego, złożył kwiaty na jego grobie.

W patriotyczno-religijnych uroczystościach w Wierszach, 5 czerwca 2016 roku, poświęconych upamiętnieniu walk partyzanckich w Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość zainaugurowała uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego, ks. infułata kpt. Mieczysława Józefczyka oraz Kapelana Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej ks. prof. dr. hab. Józefa Mandziuka.

W Pałacu króla Jana III w Wilanowie odbył się finał IX edycji olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

W Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego nr LXII w Warszawie, 3 czerwca 2016 roku, odbyły się uroczystości w 25. rocznicę nadania mu imienia gen. Władysława Andersa, na których obecny był p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W poświęconej edukacji patriotycznej młodych Polaków sesji zamkowej „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”, która odbyła się 2 czerwca 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Pomysłodawczyni i wieloletnia organizatorka sesji, uczestniczka powstania warszawskiego i pisarka Maria Szypowska została uhonorowana przez Szefa Urzędu Medalem „Pro Patria”.