Gdańsk
 
Tuż przed  godziną 4.45 w czwartek 1 września 2016 na gdańskim Westerplatte, z okazji 77. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę, rozpoczęły się uroczystości, w których udział wzięli najważniejsi przedstawiciele państwa polskiego - prezydent RP Andrzej Duda oraz prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Obecny był także p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

Mszą świętą  w intencji  Ojczyzny i Jej Obrońców rozpoczęły się 1 września 2016 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz przypadającej tego dnia 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wzięli udział kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Żołnierz września 1939 roku, uczestnik wojny obronnej Józef Żurek, w dniu swoich 107 urodzin, za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny  został uhonorowany przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medalem „Pro Patria” i szablą oficerską. Uroczystość odbyła się w rodzinnej wsi kombatanta w Czarnowie w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie przez wiele lat prowadził gospodarstwo rolne i mieszka do dzisiaj.

Po 70-ciu latach od ich śmierci odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe Danuty Siedzikówny ps. Inka i Feliksa Selmanowicza ps. Zagończyk. Na ceremonię 28 sierpnia 2016 r. do Gdańska z całej Polski przybyły liczne delegacje na czele z przedstawicielami najwyższych władz, w tym Prezydentem RP Andrzejem Dudą i prezes Rady Ministrów Beatą Szydło. Dzięki Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w uroczystościach wzięły także udział organizacje Weteranów Walk o Niepodległość Polski z Warszawy i Lublina.  Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowała doradca Magdalena Merta.

W sobotę 20 sierpnia 2016 roku odbyły się na Wołyniu uroczystości z okazji 100. rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką - największej bitwy Legionów Polskich podczas I wojny światowej. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i liczna delegacja z Polski.

Obchody 73. rocznicy likwidacji Obozu Przesiedleńczego w Zwierzyńcu 4 sierpnia 2016 roku poprzedziła ceremonia wręczenia Medali „Pro Patria”. Odznaczenia z rąk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka otrzymali: Maria Piętak, Piotr Brodziak oraz Grzegorz Faryna. Następnie wspólnie złożono kwiaty przed  pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed 73 lat.

Kilkuset rekonstruktorów w mundurach  z epoki wojen napoleońskich defilowało 15 sierpnia 2016 roku w Warszawie podczas obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wśród nich dzięki wsparciu  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rekonstruktorzy 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego z Ostrołęckiego Stowarzyszenia Historycznego „CZWARTACY”.

Głównymi punktami tegorocznych centralnych obchodów święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku była uroczysta defilada wojskowa i odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza. W uroczystościach wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Dobiegł końca tegoroczny LI (36. Po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. W przededniu zakończenia jego uczestnicy przeszli z zapalonymi pochodniami na rynek w Chęcinach, gdzie odbył się uroczysty wieczorny apel oraz koncert w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego. Podczas apelu wręczono nagrody zwycięskim drużynom marszowym oraz wyróżniającym się uczestnikom.

Z okazji 75. rocznicy podpisania 30 lipca 1941 układu Sikorski-Majski i podpisania 14 sierpnia 1941 oficjalnej umowy wojskowej między rządem Rzeczpospolitej Polskiej na Obczyźnie a rządem ZSRR w Muzeum Wojska Polskiego została otwarta nowa wystawa czasowa „Na nieludzkiej ziemi….Armia Polska w ZSRR 1941-1942”. Współorganizatorem wystawy dotyczącej losów tych, którzy na mocy powyższych porozumień tworzyli armię generała Władysława Andersa, jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a Honorowym Patronatem objął ją Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.