W niedzielę, 2 czerwca 2019 r. w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odsłonięto tablicę upamiętniającą działania bojowe jednego z ostatnich pułków kawalerii – Pułku Ułanów Karpackich.

W piątek, 31 maja br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystości rozpoczynającej XXXIV Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, która odbyła się na zamku w Pułtusku – w Domu Polonii.

We wtorek, 28 maja 2019 r. w Muzeum Wojska Polskiego Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował orderami i odznaczeniami państwowymi Weteranów walk o Niepodległość RP, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby zasłużone w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich. Najbardziej wyjątkowym momentem uroczystości było przekazanie przez Ministra Kasprzyka rodzinom dwóch bohaterskich żołnierzy najwyższych polskich odznaczeń wojennych, w tym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

W poniedziałek, 27 maja 2019 r. w Teatrze Królewskim w warszawskich „Łazienkach” odbyła się ceremonia wręczenia medali i dyplomów honorowych „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, współorganizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ambasadę Izraela w Polsce oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Podczas uroczystości odznaczonych zostało kolejnych 23 Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów z Holokaustu, narażając życie własne i swoich rodzin.

W czwartek, 23 maja 2019 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, wydane dla uczczenia Weteranów 2. Korpusu Polskiego. Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Jonathana Knotta w wydarzeniu udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W czwartek, 23 maja 2019 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pożegnaliśmy zmarłego kilka dni wcześniej śp. Andrzeja Wernica ps. "Paciorek", uczestnika Powstania Warszawskiego, historyka i dziennikarza. We Mszy św. w intencji Zmarłego udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

21 maja 2019 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w pokazie filmu „Generał polskich nadziei… Władysław Anders 1892 – 1970”. Projekcja, zorganizowana w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa z inicjatywy Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wpisuje się w cykl wydarzeń odbywających się w tym roku w związku z 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino.

Informujemy, że z dniem 10 maja 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 752) wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych.

Niedzielne uroczystości w San Vittore del Lazio, gdzie na tymczasowym cmentarzu w latach 1944-1945 spoczywało pół tysiąca poległych żołnierzy, zakończyły trwającą od środy podróż polskiej delegacji i weteranów 2. Korpusu Polskiego do miejsc związanych z walkami Polaków o przełamanie linii Gustawa.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym na wzgórzu Monte Cassino, gdzie pochowanych jest blisko tysiąc poległych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, 18 maja 2019 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę bitwy, w których udział wzięli Weterani Armii gen. Władysława Andersa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką, po raz pierwszy w historii Prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella z Córką, a także Organizator obchodów Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.