18 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości 30. rocznicy powstania Krajowej Rady Sądownictwa.

15 lutego br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę ostatniej walki i śmierci Żołnierza Niezłomnego – mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, które odbyły się w Waksmundzie koło Nowego Targu.

W dniu 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 77. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz przed tablicą poświęconą gen. Stefanowi Roweckiemu „Grot” w Warszawie odbyły się w piątek, 14 lutego br., uroczyste obchody.

13 lutego br. w gmachu Sejmu RP odbył się wernisaż wystawy „Polskie drogi do Bałtyku 1918-1920. W 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem”, którą przygotowała Centralna Biblioteka Wojskowa we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Z okazji przypadających w ubiegłym tygodniu 104. urodzin wizytę major Marii Mireckiej-Loryś złożył w czwartek, 13 lutego br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas uroczystości państwowych w Pucku 10 lutego br., przedstawiciele środowisk kombatanckich skierowali dziś Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP.

Dziś, w budynku "U" Kancelarii Sejmu RP odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia zmarłego przed rokiem śp. premiera RP Jana Olszewskiego oraz nadania Jego imienia jednej z sal.

11 lutego, br. zebrała się Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie Urzędu. Podczas posiedzenia gremium wybrało na wakujące po śmierci śp. Kornela Morawieckiego stanowisko przewodniczącego Rady zasłużoną działaczkę opozycji w PRL, minister Zofię Romaszewską. Ponadto, w poczet członków Rady powołano Małgorzatę Zwiercan, byłą działaczkę „Solidarności Walczącej”.

W poniedziałek, 10 lutego br., upamiętniliśmy w Warszawie 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS. Wśród obecnych były osoby, które przeżyły tamtą wywózkę, rodziny ofiar przybyłe z całego kraju, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz polskich władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo i mieszkańcy miasta.

„Polskie drogi do Bałtyku 1918-1920. W 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem” – to tytuł wystawy, której wernisaż miał miejsce 7 lutego br. w sali kolumnowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.