Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze pozytywne skutki dotychczasowego programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP w sferze poprawy jakości życia osób szczególnie zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, program ten będzie kontynuowany w rozszerzonej wersji w 2020 roku.

W związku z dużym zainteresowaniem Programem leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spraw począwszy od 2016 roku, Szef Urzędu podjął decyzję o jego kontynuacji w 2020 roku, a także o wprowadzeniu analogicznego Programu leczenia uzdrowiskowego dla środowiska kombatanckiego, tj.: dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył zdrowiem, siłami i wszelkimi łaskami potrzebnymi w pracy i służbie Rzeczypospolitej. Obyśmy zapatrzeni w dziedzictwo minionych pokoleń nigdy nie utracili wiary, nadziei i miłości do Boga, Ojczyzny i bliźnich.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jan Józef Kasprzyk

 

W sobotę, 21 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza „Rączego”, żołnierza Armii Krajowej, skazanego przez komunistyczne władze na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, jednego z ostatnich kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Weterani walk o niepodległość RP, Sybiracy, ofiary represji wojennych i powojennych oraz żołnierze II konspiracji przybyli wczoraj, 19 grudnia br., do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, by wziąć udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W przedświątecznej atmosferze odbyło się w czwartek, 19 grudnia 2019 r., w Auli Wojskowego Instytutu Medycznego spotkanie opłatkowe pracowników i przyjaciół szpitala przy ul. Szaserów, w którym udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Przedświąteczna atmosfera zawitała dziś do Kombatantów mieszkających na co dzień w Domu Pomocy Społeczne przy ulicy Dickensa 25 na warszawskiej Ochocie. Stało się to za sprawą Bożonarodzeniowego spotkania zorganizowanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

We wtorek, 17 grudnia br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w spotkaniu wigilijnym z Polonią, zorganizowanym w Warszawie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się we wtorek, 17 grudnia 2019 roku, uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera wraz z Szefem UdSKiOR Janem Józefem Kasprzykiem.

We wtorek, 17 grudnia br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk udał się do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” na warszawskim Bemowie, by złożyć mieszkającym tam Weteranom świąteczne życzenia i zapewnić o pamięci.