W sobotę, 23 listopada br., na zakończenie II Strzeleckiej Pielgrzymki do Częstochowy w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Związkowi Strzeleckiemu, paramilitarnej organizacji społeczno-wychowawczej powstałej w 1910 roku we Lwowie i będącej podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Symboliczny gwóźdź do drzewca sztandaru przybił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Dziś Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odwiedził Panią mjr Annę Mizikowską ps. „Grażka”. W jej skromnym mieszkaniu na warszawskim Ursynowie wśród półek zastawionych licznymi książkami dostrzec można także wiele pamiątek z czasów jej młodości. Choć okres ten wskutek wybuchu wojny nie był przepełniony słodką beztroską, to na każdym ze zdjęć widać twarz uśmiechniętej dziewczyny. Kiedy dawne fotografie skonfrontuje się z siedzącą tuż obok nich Panią Anną trzeba przyznać, że mimo upływu wielu lat wcale tak bardzo się nie zmieniła.

W środę, 20 listopada br., w warszawskim kinie Atlantic kombatanci wzięli udział w projekcji filmu „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Projekt „Kino Weterana” jest realizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 2012 roku.

We wtorek, 19 listopada 2019 r., w historycznym gmachu PAST-y w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odbyło się Zebranie Plenarne Zarządu Okręgu Warszawa ŚZŻAK, podczas którego Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk uhonorował szczególnie zasłużonych członków Związku medalami „Pro Patria”.

W poniedziałek, 18 listopada br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki kampanii „Niepodległą mamy we krwi”, w której udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W VI Krakowskich Zaduszkach za Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, które odbyły się w sobotę, 16 listopada br., w Bazylice Mariackiej, uczestniczyli przedstawiciele polskich władz i instytucji państwowych, m.in. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, a także licznie przybyli mieszkańcy Krakowa.

Józef Walaszczyk – jeden z polskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, bohater, który podczas II wojny światowej uratował kilkadziesiąt osób pochodzenia żydowskiego – świętuje dziś, 13 listopada 2019 r., jubileusz 100. rocznicy urodzin. Z tej okazji został uhonorowany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

We wtorek, 12 listopada 2019 r., w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się uroczysty koncert „Polska – Zasłużonym dla Ojczyzny” zorganizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundację "Cultura Memoriae".

Oficjalne obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w samo południe, 11 listopada br., na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

W niedzielę, 10 listopada br., w przededniu Narodowego Święta Niepodległości i 101. rocznicy powrotu Polski na mapy świata przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty Capstrzyk Niepodległości.