Na stokach Cytadeli Warszawskiej, przed Krzyżem Traugutta – w miejscu, w którym stracony został ostatni dyktator Powstania Styczniowego i czterech innych członków Rządu Narodowego, odbyły się w środę, 22 stycznia br., obchody 157. rocznicy wybuchu tego największego w historii polskiego zrywu. W uroczystościach udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W dniach 18-19 stycznia br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w centralnych obchodach 157. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się na terenie województwa świętokrzyskiego.

W piątek, 17 stycznia br., w historycznym gmachu PAST-y w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe środowiska Weteranów z Koła Krajowego „Opocznik” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w którym udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Nagrodę „Benemerenti” przyznano w tym roku czterem instytucjom: Dowództwu Garnizonu Warszawa, Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa. W uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w sobotę, 11 stycznia br., w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Młodociani więźniowie polityczni okresu stalinowskiego – „Jaworzniacy” spotkali się w sobotę, 11 stycznia 2020 r., w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie na tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem i śpiewaniu kolęd. Wśród zaproszonych gości znalazł się także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i burmistrz dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja.

Kombatanci, sybiracy i działacze opozycji antykomunistycznej ziemi lubuskiej podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia w czwartek, 9 stycznia br., w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Szczególnie zasłużonych spośród nich Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami „Pro Patria”.

We wtorek, 7 stycznia br., w Wojewódzkim Urzędzie Lubelskim w Lublinie odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe ze środowiskiem kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej, w którym udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze pozytywne skutki dotychczasowego programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP w sferze poprawy jakości życia osób szczególnie zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, program ten będzie kontynuowany w rozszerzonej wersji w 2020 roku.

W związku z dużym zainteresowaniem Programem leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spraw począwszy od 2016 roku, Szef Urzędu podjął decyzję o jego kontynuacji w 2020 roku, a także o wprowadzeniu analogicznego Programu leczenia uzdrowiskowego dla środowiska kombatanckiego, tj.: dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył zdrowiem, siłami i wszelkimi łaskami potrzebnymi w pracy i służbie Rzeczypospolitej. Obyśmy zapatrzeni w dziedzictwo minionych pokoleń nigdy nie utracili wiary, nadziei i miłości do Boga, Ojczyzny i bliźnich.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jan Józef Kasprzyk